top of page

Hvordan lykkes på sosiale medier!

Den digitale revolusjonen er langt på vei og det er viktigere enn noen gang å nå frem med sitt budskap via sosiale medier. Det pumpes enorme mengder informasjon ut på nettet hver dag, til en enorm stor gruppe mennesker. Skal du nå din målgruppe med ditt budskap på nett så trengs det mer enn en ildsjel i bedriften som poster så godt den kan når den har tid. Her er våre tips til å lykkes på sosiale medier:

1. TYDELIG STRATEGI OG MÅL

Før du gjør noe som helst på sosiale medier - lag en tydelig strategi og definér klare mål. Det er viktig at strategien og målene du setter for din bedrift er oppnåelige og at det er mulig å slå dem sammen med de eksisterende strategiene og målsetningene bedriften allerede har. Start med å svare på disse spørsmålene:

 • Hvilke oppgaver skal sosiale medier løse?

 • Hva er målet med tilstedeværelsen?

 • Hvem er det du ønsker å nå?

2. TYDELIG MÅLGRUPPE

Over 65% av oss besøker en digital kanal før kjøp. Det betyr at din bedrift må fremstå attraktivt på sosiale medier og at du må ha ekspertise og interesse i å holde bedriften oppdatert. For å treffe riktig på de rette stedene bør bedriften ta for seg disse punktene:

 • Hvem er bedriftens målgruppe?

 • Studer målgruppen, og forstå deres atferd på internett

 • Finn ut hvilke plattformer din målgruppe bruker og velg ut noen få av de

 • Skreddersy aktiviteten ut i fra dette

3. LAG INNHOLDS- OG PUBLISERINGSPLAN

Innholdsplan:

 • Lag for to måneder av gangen.

 • Sørg for at den er fleksibel nok til at evnt. ufortutsette hendelser kan inkluderes.

 • Ha alltid innhold i bakhånd i tilfelle det ikke skulle dukke opp noe.

 • Spesifiser om innholdet er i form av tekst, grafikk og/eller video.

 • Spesifiser hvilket innhold som evnt. skal inkluderes i annonseringsbudsjettet.

Publiseringsplan:

 • Når innholdet skal produseres

 • Når innholdet skal publiseres

 • Hvem som skal publisere innholdet

4. TYDELIG INNHOLD

 • Innholdet må skreddersys målgruppen

 • Innholdet må ha en verdi og et klart mål

 • Innholdet må være effektivt, fengende og ha et tydelig budskap

 • Husk; Video engasjerer mer enn tekst og bilde.

5. TYDELIG AKTIVITET

 • Post regelmessig

 • Kvalitet fremfor kvantitet

 • Svar og kommuniser med kundene dine. De forventer raskt svar nærmest når som helst på døgnet.

Følger du disse punktene er du klar for å være på sosiale medier anno 2017.

Lykke til!

Utvalgt innlegg
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Ingen tagger enda.
Følg oss
 • Facebook - Black Circle
 • Instagram - Black Circle
 • YouTube - Black Circle
 • Vimeo - Black Circle
bottom of page